Pure Derima Laboratories

“Not the biggest but the best”

เริ่มต้นสร้างแบรนด์

บริษัท เพียว เดอริมา
แลบบอราทอรีส์ จำกัด

เราคือโรงงานรับผลิตครีมและเครื่องสำอาง บำรุงผิวทุกชนิดตามมาตรฐาน GMP พร้อมให้ บริการครบวงจรในรูปแบบ ONE STOP SERVICE โดยลูกค้าสามารถเลือกสินค้าจากสูตรมาตรฐาน ที่มีคุณภาพหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุก สภาพผิวหรือจะเลือกเป็นสูตรที่ลูกค้าต้องการ คิดค้นขึ้นมาเอง ลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติ สารสกัด เนื้อสัมผัสสีและกลิ่นได้ตามความต้องการ พร้อมบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง (อย.) ภายใต้แบรนด์ของท่านเอง

อ่านเพิ่มเติม

โปรโมชั่นพิเศษ